Mereka yang telah mendapat Hidayah dari ALLAH...


Williem Michael Machillin

....Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda yang maksudnya: “Dengan mengingati mati cukuplah bagi seseorang untuk tidak menyukai dunia, dan menyukai akhirat.”

(HR. Ibn Abi Syaibah dan Ahmad)

At-Tabari pula meriwayatkan, bahawa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya; “cukuplah kematian itu sebagai nasihat untukmu.” Justeru itulah, maka Rasulullah SAW menyuruh kita supaya memperbanyak mengingat kepada hancurnya semua kenikmatan dunia, iaitu mati, sebagaimana baginda menyuruh kita untuk memperbanyak menziarahi kubur. Hanya kerana dengan demikian akan mengingatkan kita kepada akhirat dan sesungguhnya dengan menyaksikan kematian itu juga telah ramai orang yang bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar.

Adapun saudara baru kita ini bernama Khalid Markin yang sebelum Islamnya bernama Williem Michael Machillin, dia masuk Islam disebabkan menyaksikan kematian. Kematianlah yang mendorong ia untuk berfikir tentang perkara-perkara sesudah kematian itu dan hikmah dari kehidupan ini. Kemudian kematian pula yang mendorongnya berfikir tentang yang menghidupkan dan yang mematikan, lalu ia menemukan bahawa sesungguhnya Bonda Perawan (Maryam) dan Al-Masih keduanya, mati seperti kematian manusia lainnya.

Maka di hatinya terlintas suatu pendapat bahawa keduanya tidak berhak dikatakan Tuhan, sebab sifat ketuhanan tidak layak bagi orang yang mengalami kematian. Itulah di antara penyebabnya ia lalu masuk Islam.

Khalid Marklin (nama Islamnya) adalah seorang sarjana bangsa Amerika. Untuk memeluk ke dalam agama Islam, ia melalui jalan yang berbelit-belit dan sukar, serta melalui proses pemikiran yang jernih dan hati yang benar.
Dalam menempuh perjalanannya, ia banyak menganalisa pemikiran para tokoh-tokoh falsafah seperti Jane Jack Rousseua, Voltaire dan Bernard Schu. Namun pemikiran para tokoh-tokoh falsafah itu tidaklah menenangkan jiwanya dan menemukan jawapan dari seribu satu pertanyaan yang berkecamuk dalam pemikirannya selama ini.

Sehingga pada suatu hari ia bertemu dengan maksud ayat Al-Quran yang mengatakan, bahawa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada-Nya.

Tentang perjalanannya menyambut hidayah Allah itu ia bercerita:
“Di masa kecilku aku tidak mengenal sedikitpun tentang Islam, aku tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang beragama Kristian Katolik yang terdiri dari ayahku, ibuku dan seorang saudara perempuanku. Sebelum aku menjelang dewasa, ibuku meninggal dunia dengan meninggalkan aku dalam keadaan haus kasih sayang seorang ibu.
Kematian ibuku yang terlalu cepat meninggalkan diriku itu sangat meninggalkan kesan dalam fikiranku.”

“Seribu satu pertanyaan yang datang, pertanyaan itu di antaranya; apa ertinya kehidupan dan apa ertinya kematian, kemudian kemanakah perginya orang yang mati itu? Apakah erti akhirat? Bagaimanakah hisab itu dilaksanakan? Di mana letaknya syurga dan neraka. Di manakah Allah berada? Siapakah Bonda Maryam itu? dan siapakah sebenarnya Al-Masih (Nabi Isa) itu? ”

“Untuk mengetahui jawapan dari semuanya itu, maka mulailah aku berjinak-jinak dengan gereja, aku pergi ke gereja setiap hari Ahad bersama ayahku. Di gereja aku mendapat jawapan dari semua pertanyaan itu, namun jawapan yang diberikan itu tambah membingungkanku. Aku cuba juga bertahan untuk tetap pergi ke gereja namun hasilnya hanya mengecewakanku, jawapan yang diberikan tetap tidak memuaskan.”

“Lalu aku memutuskan tidak mahu lagi mengunjungi gereja, kerana apa yang dilakukan oleh gereja sudah jelas bagiku. Pengetahuanku tidak bertambah, kerana apa yang dilakukan oleh gereja hanya itu saja berulang kali. Akhirnya aku mulai mengarahkan pandanganku untuk membaca dan menyelidiki di perpustakaan kepunyaan ayahku demi menemukan jawapan dari semua pertanyaanku di antara lembaran-lembaran dan huraian kalimat dalam beberapa buah buku.”

“Pada mulanya aku mempelajari tentang falsafah, aku menghabiskan beberapa tahun dalam kebingungan di antara beberapa istilah dan susunan falsafah yang ada serta pandangan-pandangannya yang rumit, walaupun demikian aku masih tidak menemukan sesuatu. Lalu aku membaca tentang ajaran Marxisme, tapi sejak mula lagi aku sudah tidak menyukainya. Lalu aku baca pula buku tulisan Jane Jack Rousseau, Voltaire, Bernard Schu, Immanuel Kant, Sigmound Freud dan lain-lain sebagainya, akan tetapi hasilnya tidak ada sama sekali. Keadaan itu berlanjut terus hingga aku menamatkan pengajianku tentang perkembangan teknologi di Universiti Luciani dan selepas itu aku pergi ke Somalia untuk bekerja di sana.”

“Di negara Afrika yang kecil inilah aku sempat berkenalan dengan beberapa orang teman yang beragama Islam. Dari pembicaraan antara aku dengan teman-temanku itu, aku mulai menemukan kecondongan diriku dan aku sangat tertarik apabila pembicaraan kami itu berkisar tentang masalah agama.”

“Sebagaimana permasalahan yang aku hadapi selama ini, maka persoalan yang selama ini membingungkanku, aku tanyakan kepada mereka, dan aku sungguh merasa kagum dengan jawapan-jawapan yang mereka berikan. Dari merekalah aku menemukan semua jawapan dari segala permasalahanku itu yang selama ini tidak aku temukan dalam beberapa agama dan aliran falsafah.”

“Barulah aku mengetahui bahawa kematian di dalam pengertian Islam adalah merupakan perpindahan dalam alam yang fana ini menuju alam yang kekal abadi, dan di sanalah nanti tempat manusia mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang dilakukannya selama ini, serta akan menerima balasan dari semuanya itu. Bagi yang amal kebaikannya lebih banyak akan dimasukkan ke dalam syurga sedangkan bagi mereka yang berdosa akan dimasukkan ke dalam neraka.”

“Bahawa sesungguhnya Allah SWT menciptakan kita tujuannya adalah supaya kita memakmurkan bumi dan menyembah hanya kepada-Nya sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya yang maksudnya: “Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada-Ku.” “Sebab itulah aku tahu, bahawa sesungguhnya Islam adalah agama yang mengEsakan Allah. Di dalam ajaran Islam juga diterangkan bahawa tidak ada yang sanggup mewujudkan semuanya ini kecuali hanya Allah sendiri selaku Zat Maha Pencipta, memerintahkan dan mencukupi seluruh keperluan alam. Di tangan-Nyalah segala perbendaharaan langit dan bumi juga makhluk-makhluk yang berada di antara keduanya. Dia tidak mempunyai anak dan tidak memerlukan isteri, tidak ada sesuatu apa pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

“Tentang Siti Maryam Islam juga menjelaskan bahawa dia adalah manusia yang jujur, sedangkan anaknya Nabi Isa as. adalah seorang Nabi dari Nabi-nabi Allah dan seorang Rasul dari Rasul-rasul-Nya yang diciptakan dengan kekuasaan Allah SWT.”

Khalid Marklin melengkapi ceritanya dengan mengatakan merasakan ketenangan jiwa yang sangat mendalam, “setelah roh dan akalku tenggelam bertahun-tahun dalam kebingungan dan kegelisahan. Bacaanku mulai aku arahkan kepada buku-buku yang membicarakan tentang Islam dalam bahasa Inggeris. Aku memerlukan beberapa tahun dalam membaca, menghuraikan dan membandingkan sesuatu yang ada dalam Islam. Tentu saja aku mendapatkan semuanya ini lebih bercahaya daripada sinaran matahari. Aku yakin, apa yang aku dapati ini akan dialami pula bagi orang-orang yang menyelidiki tentang ajaran Islam dengan penuh keikhlasan dan melepaskan segala perasaan yang kurang senang terhadapnya.”

“Sebab itulah aku memeluk Islam, dengan cara menempuh perjalanan yang sangat panjang dan setelah melalui penganalisaan baik menganalisa berbagai macam aliran falsafah dan perbandingan agama.”

Tentang sikap keluarganya setelah mengetahui keislamannya Khalid Marklin berkata: “Ayahku sungguh membantuku di saat aku akan memeluk Islam, walaupun ia tetap bertahan dengan agama Kristian Katolik, kerana sesungguhnya ia banyak mengetahui tentang Islam, dan aku telah lama berusaha supaya ia masuk Islam, akan tetapi ia sentiasa berada dalam kebingungan.”

Hampir setiap kali aku mengerjakan solat, aku berdoa kepada Allah SWT agar memberikan hidayah-Nya kepada ayahku, demikian pula dengan saudara kandungku yang perempuan, dan sahabat-sahabatku yang lainnya yang banyak menanyakan tentang agama baruku.

Kepada mereka aku sentiasa menerangkan tentang ketinggian ajaran Islam, sehingga ramai di antara mereka yang tertarik. Harapanku mudah-mudahan Allah akan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus sebagaimana yang sedang aku jalani.”

Dari kisah di atas maka dapatlah kita ambil kesimpulan di sini, bahawa sesungguhnya kematian ibunya di satu segi telah membuatkan ia merasa sedih, namun di segi lain ia telah memperoleh nikmat Islam. Kini ia telah keluar dari segala kebingungan menuju keredhaan Tuhan.
Johnter Walldritch

Para propaganda golongan 'Bintang Enam' di Eropah dan Amerika menanamkan pengertian pada fikiran rakyatnya bahawa umat Islam itu adalah golongan teroris yang suka membunuh dan senang menumpahkan darah. Tujuan mereka menyebarkan berita tersebut adalah untuk merubah pengertian jihad di dalam Islam, sehingga dengan cara demikian, mereka berhasrat menghasut rakyat mereka untuk sentiasa membenci Islam.

Kerana inilah Sayid Ahmad Ali (Johnter Walldritch) berkata: “Atas dasar itulah pada mulanya aku menganggap Islam sangat jahat, juga telah tertanam dalam akalku bahawa Islam adalah agama kebodohon dan terkebelakang. Umat Islam tidak lain hanyalah sekumpulan teroris yang tidak ada pekerjaan lain kecuali membunuh, merampas dan merompak hak orang lain.”

Keluarganya yang beragama Kristian bersungguh-sungguh mempersiapkan agar dia bergabung dalam pasukan Nasrani untuk menyerang benteng umat Islam di Timur Tengah. Akan tetapi Tuhan berkehendak lain, petunjuk Allah datang kepadanya, akhirnya dia berpaling dari agama kemusyrikan tersebut menuju agama yang diredhai Tuhan iaitu Islam.

Johnter Walldritch setelah masuk Islam memilih nama untuk dirinya sendiri dengan nama “Ahmad Ali”, tujuannya adalah ingin mengambil berkah dari nama salah seorang sahabat Rasulullah SAW iaitu Ali bin Abi Talib karamullahu wajhah.

Ahmad Ali, seperti yang ia ceritakan dilahirkan pada bulan November,1940 M. di“Vienne” dari sebuah keluarga penganut agam Kristian. Keluarganya serta pihak gereja sepakat untuk mempersiapkannya menjadi seorang penyebar Kristian di wilayah Timur Tengah.

Ahmad Ali mengulangi ceritanya: “Pada mulanya anggapanku tentang Islam adalah sangat jahat, mereka menanamkan dalam fikiranku bahawa Islam itu bersahabat dengan kebodohan dan terbelakang dan sesungguhnya umat Islam tidak lain hanyalah sekumpulan teroris yang tidak ada pekerjaan lain kecuali membunuh merampas dan merompak.

Pemikiranku ini telah menyesatkanku tentang pandanganku terhadap Islam dan umat Islam. Hingga akhirnya aku mengunjungi Mesir sebagai persiapan untuk mulai menjalankan tugas kristian, dan di sanalah beberapa kebenaran mulai kelihatan di depan mataku sedikit demi sedikit.

Di tengah-tengah kesibukanku untuk mempersiapkan dan merencanakan program dan tugasku, aku bertemu dengan teman-teman Muslim, inilah merupakan kali yang pertama aku hidup bersama orang Islam secara dekat. Aku melihat ketika mereka menunaikan solat, sungguh membangkitkan kesedaranku ketika aku saksikan betapa khusyuknya mereka, kekhusyukan yang tidak ada bandingannya.

Sebelum aku berangkat ke Timur Tengah, rakan-rakan sesama Kristian memberikan aku sebuah terjemahan Al-Quran, yang tujuannya supaya dengan terjemahan itu, dapat aku pergunakan untuk menyerang keyakinan Islam. Akan tetapi rupanya Allah menghendaki lain untuk diriku, maka aku pun membaca kitab terjemahan itu dan pengaruhnya sampai kepada batas yang menjadikan aku mundur dalam menjalankan tugas menyebarkan agama Kristian itu.

Aku banyak membaca buku-buku tentang perbezaan bermacam-macam agama dan perbandingannya, pada saat itulah menjadi jelas bagiku, bahawa sesungguhnya hakikat dalam agama, Nabi Isa adalah seorang Rasul yang meng-Esakan Allah dengan sifat ketuhanan-Nya dan Nabi Isa adalah seorang manusia yang diangkat sebagai Rasul. Ia sama sekali bukan Tuhan atau anak Tuhan, bahkan penjelasan ini juga ada dalam kitab Injil Barnabas, cuma kitab Injil tersebut mereka sembunyikan.

Ketika aku membaca Al-Quran, di dalamnya aku temukan ayat yang bermaksud, bahawa Nabi Isa juga mengkhabarkan akan datang seorang Rasul sesudahnya bernama Ahmad.

Demikian juga hakikat dari semua ajaran agama, aku dapatkan kesesuaian yang sempurna dari kesemua ajaran agama tersebut iaitu meng-Esakan atau mentauhidkan Allah SWT sedangkan agama yang benar adalah satu iaitu Islam, dan Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Di samping itu juga dijelaskan semua Nabi adalah manusia yang diutus oleh Allah, setiap satu dari mereka datang untuk menyempurnakan Risalah yang lainnya dan memperbaikinya hingga berakhir mata rantai Risalah dengan datangnya Nabi Muhammad SAW.

Adapun perjalanan yang aku lalui sungguh sangat panjang dan memakan waktu lebih kurang sepuluh tahun. Dalam waktu yang panjang itu, aku berusaha untuk mengkaji selidik serta membandingkan antara agama yang satu dengan yang lainnya, hingga akhirnya aku memilih Islam sebagai peganganku.

Maka aku umumkan keislamanku di hadapan khalayak ramai di Universiti Azhar dengan mengucapkan; “Sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah.”

Di samping itu juga aku mengakui bahawa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah penutup dari segala Nabi dan Rasul.

Kemudian Allah SWT lalu mentakdirkan aku memperolehi jodoh seorang gadis Muslimah Mesir, isteriku itu sentiasa mendorongku supaya aku giat mendalami Islam. Alhamdulillah kini aku telah banyak menghafal ayat Al-Quran serta menambah pengatahuanku tentang Islam, dan aku bertekad untuk ikut serta dengan para pendakwah lainnya dalam menyiarkan agama Allah di seluruh pelosok dunia ini.

Hal ini akan aku lakukan sebagai jalan untuk menutupi kesilapanku yang dahulunya ditugaskan supaya aku menyiarkan agama Kristian yang hampir saja menjerumuskan diriku itu.”
Wong Kim Hock

Setiap kali melaksanakan penyembahan mengikut agamanya, selalu timbul pertanyaan dalam hatinya. “Tuhan yang mana satu yang mesti disembah dengan sebenarnya?”

Wong Kim Hock warganegara Malaysia keturunan Cina dilahirkan di Pahang pada tahun1948 dalam lingkungan yang menganut agama Budha. Oleh kerana kedua-dua ibu bapanya penganut setia agama Budha, Kim Hock juga menganut agama tersebut secara tradisi turun temurun, iaitu secara warisan dan ikut-ikutan saja.

Setelah umurnya menginjak dewasa, Kim Hock merasa tidak puas hati dengan agama Budha yang dipeluknya dan menganggap bahawa agama itu tidak sesuai dengan pemikirannya. Lalu dia mencari cari pegangan hidup yang lebih masuk akal dan bertemu dengan agama Kristian.

Setelah berfikir beberapa lama, dia tertarik dengan agama itu kerana dianggap lebih baik dari agama yang diwarisi dari ibu bapanya. Sebagai pengikut gereja, diapun menerima pengajaran tentang Tuhan Bapa, Tuhan anak dan Ruhul Qudus. Doktrin dan ajaran dalam Kristian diterimanya dari pendita yang disampaikannya di dalam gereja.

Setelah beberapa lama memeluk agama Kristian, Kim Hock mulai pula berfikir tentang dasar ketuhanan yang dianutinya. Bagaimana seseorang akan menyembah kepada Tuhan yang tiga itu? Kalau sekiranya dia khusyuk kepada Tuhan Bapa, apakah Tuhan yang lain tidak cemburu? Demikian juga jika sekiranya dia lebih cinta kepada Tuhan anak, sudah tentu Tuhan Bapa akan marah, kerana merasa dipersekutukan. Bagaimana pula Tuhan Ibu (Ruhul Qudus), pasti akan bersaing dalam merebut kekuasaan. Tentu perkara ini akan membingungkan.
Walaupun fikirannya sudah mulai ragu dengan agama Kristian namun dia masih tetap memeganginya dengan perasaan yang kurang yakin.

Pada tahun1983 Kim Hock pergi ke Jordan untuk suatu kunjungan peribadi. Ketika sedang berada di Kota Amman, Kim Hock terbaca terjemahan Al-Quran pegangan umat Islam. Dari terjemahan Kitab Suci itulah ia mendapat pengetahuan tentang Tuhan yang sebenarnya. Tuhan itu satu (Maha Esa), tidak beranak dan tidak dilahirkan. Tidak ada Tuhan Bapa dan tidak ada Tuhan Ibu, juga tidak ada Tuhan anak. Kerana Tuhan mempunyai kuasa mutlak dan hanya kepada-Nya segala puji-pujian dan segala permohonan dipersembahkan.

Faham ini sangat sesuai dengan keyakinannya, dan dia merasakan mendapat jawapan yang dicari-carinya selama ini. Kalau Tuhan hanya satu, barulah dikatakan punya kekuasaan, kerana tidak ada yang menandingi kekuasaan-Nya. Dia yang menghidupkan dan Dia pula yang mematikan. Dia yang memberi kebaikan dan Dia pula yang menurunkan cubaan. Dia yang menciptakan hamba, maka dia pula yang berhak disembah. Kalau begitu, maka barulah manusia akan beribadah dan berdoa dengan khusyuk, kerana yang disembah dan tempat meminta hanya Tuhan Yang Satu.

Sesungguhnya Allah SWT telah menurunkan hidayah pada hati Kim Hock, sehingga ia mengakui kebenaran Islam dan Al-Quran. Sesampainya di Malaysia, dia menceritakan keyakinannya kepada isterinya yang dikahwininya pada tahun1979, dan dikatakannya pula akan memeluk agama Islam. Si isteri pula dapat menerima apa-apa yang diterangkan oleh suaminya. Allah telah membuka hatinya untuk meninggalkan agama lamanya dan bersedia memeluk Islam.

Maka dengan tidak menunggu masa lagi, kedua orang suami isteri yang masih belum dikurniakan anak itu pergi ke pejabat Perkim dan di sana diterima oleh Ustaz Isa’ Mah dan menceritakan maksudnya untuk memeluk agama Islam.

Pada tahun 1984 yang sangat bersejarah itu, Wong Kim Hock dan isterinya membaca Syahadah dengan disaksikan oleh Ustaz Isa’ Mah dan pegawai Perkim lainnya. Untuk menyesuaikan identiti sebagai Muslim, nama Kim Hock ditukar dengan nama “Muhammad bin Abdullah” dan isterinya menggunakan nama Fatimah binti Abdullah.

Setelah menjadi seorang Islam, Muhammad bin Abdullah dengan isterinya sangat rajin mempelajari Islam. Dia banyak mendapat bimbingan dari beberapa orang Ustaz di Perkim, terutama Ustaz Husein Abdullah Yee yang juga asalnya seorang turunan Cina yang beragama Budha, kemudian masuk Islam.

Dari hari ke hari hatinya bertambah senang dengan Islam. Semakin banyak ilmu tentang Islam yang dipelajarinya, semakin bertambah pula ketenangan dan keyakinanya. Ilmu Islam sangat luas, tidak ada batasnya. Semakin banyak dipelajari, semakin banyak yang kelihatan bagaikan mutiara.

Bermacam-macam ilmu dalam Islam sangat menarik perhatian saudara baru kita ini. Akhirnya dia sampai pada kesimpulan yang disedarinya sendiri bahawa Islam itu memang agama Universal, mencakupi segala peraturan kehidupan dan alam setelah mati. Berbagai ilmu untuk menempuh kehidupan terdapat di dalamnya, dan kesemua peraturan hidup di dunia ini tujuannya untuk mencapai keselamatan dalam kehidupan di akhirat nanti.

Sebagaimana biasa risiko yang dialami oleh orang-orang Cina yang masuk Islam. Kim Hock dan isterinya juga menghadapinya, yakni tidak diakui oleh kaum keluarganya. Bagi Muhammad bin Abdullah perkara itu tidak menjadi soal, dia siap sedia menempuh kehidupan baru sebagai orang Islam sambil berdoa semoga keluarganya juga mendapat hidayah dari Allah dan mahu masuk Islam.

Untuk menyara hidup, suami isteri yang masih muallaf itu berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi keperluannya tanpa mengharapkan bantuan dari pihak lain, selain kepada Allah semata. Dia berusaha memadukan kepakarannya sebagai keturunan Cina dalam berniaga dengan prinsip-prinsip Islam.

Bagi Muhammad, segala sesuatu jika diusahakan dengan tekun, istiqamah dan sabar ia akan mendapatkan hasil dan insya Allah akan berjaya. Begitulah ajaran Islam, dan seperti itu pula yang dipegang teguh oleh kaum cina dalam berusaha sehingga meraih kejayaan besar.

Muhammad bin Abdullah bekerja sebagai pembekal beberapa peralatan pejabat, sementara isterinya yang terbiasa dengan kehidupan seorang petani, berternak kambing untuk menambah pendapatan keluarga. Ketika kambingnya baru berjumlah 12 ekor, datang seorang Muslim membeli kambingnya untuk aqiqah. Kedua-dua saudara baru yang belum tahu apa itu aqiqah dan korban lalu bertanya mengenainya kepada seorang ustaz.

Setelah memahami perkara yang sebenar, terlintaslah dalam fikirannya, alangkah baiknya kalau dia menceburi bidang ternakan kambing dan lembu secara komersial. Dengan usahanya itu, nanti dapat memudahkan dan menggalakkan umat Islam dalam melaksanakan ibadah aqiqah dan korban yang sebahagian mereka menganggap perkara itu tidak penting.

Untuk mencapai maksudnya, puan Fatimah membesarkan usaha ternaknya di sebuah kawasan Sungai Buloh Selangor Darul Ehsan. Pada mulanya dia sendiri yang bertukang membuat kandang dan mengembala kambing-kambingnya dengan dibantu oleh suaminya.

Sehari ke sehari usahanya semakin berkembang dan ternaknya semakin banyak, maka puan Fatimah menubuhkan Syarikat The Best Farm yang bergerak di bidang ternakan kambing dan lembu dan dia sendiri sebagai pengurusnya sedangkan suaminya bertindak sebagai penasihat. Orang ramai mulai berdatangan ke situ untuk membeli kambing dan lembu untuk keperluan aqiqah dan kurban atau untuk keperluan lainnya.

The Best Farm menyediakan berbagai kemudahan di antaranya menyediakan ustaz yang faham untuk penyembelihan. Di samping itu dia juga menerbitkan buku panduan aqiqah dan kurban, yang mengandungi pengertian, kepentingan, dalil-dalil dan cara-cara melaksanakan aqiqah dan kurban. Buku yang disusun oleh seorang ustaz yang pakar itu diberikan secara percuma kepada orang ramai dengan demikian saudara baru kita ini telah turut berdakwah mengenai kepentingan aqiqah dan kurban.

Muhammad bin Abdullah mencari harta bukan untuk bermewah dalam kehidupan, tapi semuanya adalah untuk mencari keredhaan Allah. Beliau tetap mengamalkan gaya hidup sederhana, walaupun berkemampuan untuk membeli dan menggunakan barang-barang yang mewah. Selain digunakannya untuk mengerjakan ibadah di Tanah Suci Makkah, rezeki yang tidak seberapa itu juga digunakannya untuk berdakwah.

Beliau memberikan bantuan kepada sekolah agama rakyat, memberikan biasiswa kepada beberapa pelajar yang mempunyai minat belajar tapi tidak mampu di segi kewangan.

Baginya, berdakwah Bil Hal dan Bil Mal tidak kalah pentingnya dengan dakwah Bil Lisan. Di samping itu, dia sendiri dengan isterinya tidak henti-hentinya menuntut ilmu. Sekurang-kurangnya dua kali seminggu pasangan suami isteri itu pergi ke tempat-tempat ustaz untuk menimba ilmu. Mereka berazam untuk tetap hidup mengikut sunnah dan menuntut ilmu hingga ke liang kubur sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam.

Selain berjaya di dalam usahanya setelah masuk Islam, Muhammad bin Abdullah juga telah dikurniakan oleh Allah dengan dua orang anak yang kesemuanya lahir dalam keluarga Islam. Di samping itu juga, hubungan dengan ibu bapa dan adik-beradiknya yang masih belum mendapat hidayah, telah pulih semula. Setiap tahun mereka balik ke Pahang untuk menziarahi mereka.

sumber: Darul Nukman

Ulasan